tarina-palkki

tetrimaki-logo

Tetrimäen puusepäntehtaan taustalta löytyy maailmansodan jälkeen vaikuttanut kristillinen
yhteisö, joka auttoi saksalaisia, karjalaisia ja venäläisiä lapsia. Saksalainen Lutz Reinhardt
(1952–2009) vieraili Tetrimäellä isänsä kanssa 14-vuotiaana. Hän palasi Suomeen 1970-luvulla
ja innostui Tetrimäellä puunkäsittelystä. Reinhardt valmistui puuseppämestariksi,
perusti puusepäntehtaan ja teki sopimuksen Eliel Saarisen huonekalujen valmistamisesta
yksityisoikeudella. Tetrimäen puusepäntehtaan filosofia perustuu käsityön osaamiselle. Lutz
Reinhardtin vaaliman ammattiosaamisen kahtena elementtinä olivat kauneus ja laatu. Hän
kutsuikin yritystään ”Kauneuden tehtaaksi”. Nykyisin Tetrimäen huonekalunvalmistus jatkuu
Suomen Maatilapalvelut Oy:n omistuksessa. Tuotantolaitos sijaitsee Vehmersalmella,
Kuopion kaupungissa. Yritys jatkaa suomalaista puusepäntaitojen perinnettä ja kouluttaa
puuseppämestareita yhteistyössä Savon aikuis- ja ammattiopiston kanssa. Valmistukselle on
leimallista käsityön suuri osuus. Yrityksellä on oma saha ja kuivaamo, millä varmistetaan
kovat laatukriteerit täyttävän puumateriaalin saatavuus. Yritys pitää kunniatehtävänä jatkaa
suomalaista kulttuuriperintöä ja on sitoutunut pitämään yllä sen vaatimaa korkeaa laatua.